PROFESSORS    
 David Mercadé Garcia
   
 
Certificat en el mètode pilates per l’escola Polestar (USA), una de les més reconegudes de tot el món, formant part de la primera promoció que aquesta escola va realitzar a Barcelona.
Format al costat dels millors professors europeus i americans i amb una Ómplia experiència en el camp de la salut i l’exercici físic, ha desenvolupat l’aprenentatge del mètode de manera senzilla i eficaç.
Professional de gran valor didàctic, enriqueix el mètode amb tècniques de visualització dels moviments com “Imagery” i aplica una ensenyança fonamentada en els principis de la biomecànica.
Bon coneixedor de les diferents evolucions del mètode, així com d’altres tècniques corporals i del moviment, ha realitzat cursos com a professor a l’Escola Universitària de Ciències de la Salut de Manresa i imparteix classes de perfeccionament a estudiants del mètode.
   
   
       
  Web creada per Montse Llonch
C/ Rosalia de Castro n-48
08025 - Barcelona
telf. 93 435 45 28
Web optimitzada per Internet Explorer; Opera